POLÍTICA DE PRIVADESA

Informació bàsica sobre protecció de dades

Política de privadesa per al Portal de clients d’Applus+


Responsable del tractament

APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, S.L.U. (“Applus+”)

Domicili social: Parque Empresarial Las Mercedes, Calle Campezo N.º 1, Edificio 3, 28022 Madrid.

C.I.F.:B.-81.041.444.

 

Finalitats

(a) Gestió del Portal de clients.

(b) Cooperació amb les autoritats reguladores i els cossos de seguretat.

(c) Gestió del grau de satisfacció del servei ofert sota la realització d'enquestes a través de correu electrònic.

(d) Comunicació periòdica de consells de seguretat viària, promocions i descomptes a ITV i/o comunicacions comercials sobre productes i serveis propis a través de correu electrònic SMS, MMS o serveis de missatgeria instantània (p. ex., WhatsApp) o altres mitjans electrònics equivalents.

(e) Gestió dels vostres suggeriments, consultes i/o reclamacions.

(f) Participació en sorteigs i promocions als quals us inscriviu.

 

Drets

Entre d'altres, els drets d'accés, rectificació i supressió de les dades personals, el dret d'oposar-se al tractament de les dades personals i de revocar-ne el consentiment.

L'exercici d'aquests drets es pot fer efectiu mitjançant un correu electrònic a rgpd,automotive@applus.com.


Aquesta política de privadesa descriu com Applus+ recull i tracta les vostres dades personals, així com la forma en què utilitzem i protegim respectivament aquesta informació, a més dels drets que ostenteu en relació amb aquesta.

Applus+ recollirà i tractarà respectivament les dades personals en condició de Responsable del tractament. Podeu posar-vos en contacte amb Applus+ («Nosaltres») a través dels canals habilitats que s’indiquen a l'apartat 7 d'aquesta política.

Aquesta política de privadesa és aplicable a totes les dades personals que recollim sobre vos en relació amb el Portal de clients. Tingueu en compte que l’entitat pertinent del grup Applus+ amb què heu contractat actuarà igualment com a Responsable del tractament en relació amb el desenvolupament d'aquesta relació contractual (prèviament informada).

"Dades personals" significa tota informació sobre una persona física identificada o identificable («l'interessat»); es considera com a persona física identificable tota persona la identitat de la qual es pugui determinar, directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com ara un nom, un número d'identificació, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, cultural o social de la persona esmentada.

1. Quines dades personals recollim?

Recaptem les vostres dades personals a través de diverses fonts, inclosa aquella informació que ens facilita directament quan contacta amb nosaltres per mitjà del vostre accés i l’alta al Portal de clients.

Tingueu en compte que hem de demanar certes dades personals per imperatiu legal o com a conseqüència de la relació contractual que hàgim establert amb vos. La negativa a proporcionar aquesta informació pot prevenir o endarrerir el compliment d'aquestes obligacions. Quan demanem les vostres dades personals us informarem sobre l'obligatorietat de proporcionar aquestes dades i sobre les conseqüències de no fer-ho.

1.1. Dades personals que ens proporcioneu directament

Les categories de dades personals que recollirem directament de vos inclouen:

 • (a) Detalls identificatius: nom(s) i cognom(s); NIF
 • (b) Dades de contacte: adreça, població, codi postal, comunitat autònoma, número de telèfon; correu electrònic i província.
 • (c) Altres dades, com la matrícula del vehicle.

1.2. Dades personals que ens proporcioneu sobre tercers

Quan proporcioneu a Applus+ dades personals, com ara informació de contacte i/o matrícula de vehicle o qualsevol altra dada relativa a terceres persones, sereu directament responsable d'informar a aquestes persones sobre els seus drets i d'obtenir el seu consentiment explícit, quan sigui necessari, pel que fa al tractament (incloses les cessions eventuals) de les seves dades personals, segons es consideri necessari i d’acord amb la legislació local pertinent en matèria de protecció de dades, tal com estableix aquesta política.

2. Com i amb quina base tractem les vostres dades personals?

Utilitzem i tractem les dades personals que recollim sobre vos per a les finalitats i amb les bases legitimadores que s'indiquen a continuació:

 • (a) Tractarem les vostres dades personals per tal de complir amb la nostra relació contractual amb vos i, d’aquesta manera, poder realitzar la gestió del Portal de clients, en cas que decidiu donar-vos d'alta. Al Portal de clients, podreu accedir a informació sobre l'historial del vostre vehicle i us podrem connectar amb la vostra estació ITV en cas que vulgueu programar una cita prèvia, a més d’altres serveis disponibles al Portal de clients.
 • (b) Tractarem les vostres dades personals per tal de garantir un nivell òptim de compliment pel que fa a les obligacions legals vigents a les quals Applus+ es troba subjecta, i per cooperar amb les autoritats reguladores i els cossos de seguretat quan sigui necessari, d’acord amb les disposicions de la secció 4 d'aquesta política de privadesa:
  • Per comunicar les vostres dades personals i qualsevol altra informació complementària, en resposta a les sol·licituds emeses per les autoritats i/o les entitats competents, segons el que preveu la legislació aplicable, o pels agents dels cossos de seguretat en l'exercici de les seves funcions.
 • (c) Tractarem les vostres dades personals sobre la base dels nostres interessos legítims que es descriuen a continuació, per a les finalitats següents:
  • Per fer-vos arribar consells de seguretat viària, promocions i descomptes a ITV i/o comunicacions comercials sobre productes i serveis propis oferts per Applus+; la base legitimadora del tractament és l’interès legítim d’Applus+ o la normativa aplicable a l'enviament de comunicacions comercials, en cas que s’utilitzin aquests mitjans per enviar-les, mentre no us oposeu en el moment de la recollida de les dades personals o en alguna de les comunicacions comercials concretes.
  • Per resoldre els vostres suggeriments, consultes o reclamacions, tenint en compte l’interès legítim que Applus+ ostenta en el sentit de dur a terme la seva activitat empresarial de forma diligent i poder atendre les peticions dels interessats.
  • Per enviar enquestes per correu electrònic, amb finalitats de control de qualitat, tenint en compte l'interès legítim que Applus+ ostenta en el sentit de conèixer àrees de millora en el negoci i poder prestar un millor servei als interessats.
  • Segons el que detalla la secció 4 d'aquesta política de privadesa, entre d'altres, per a comunicacions a qualsevol dels nostres empleats, agents, socis comercials o altres empreses del Grup Applus, que tracten les dades personals per a les finalitats descrites en aquesta política de privadesa, sobre la base de l’interès legítim que Applus+ ostenta per dur a terme la seva activitat empresarial de forma diligent.
  • Per fer avaluacions de risc i prevenir el frau, tenint en compte l'interès legítim que Applus+ ostenta per dur a terme la seva activitat empresarial de manera diligent.
  • Per a qualsevol comunicació a tercers, segons calgui com a part de processos de due diligence en el context d'operacions de reestructuració empresarial als quals participem, d'acord amb les disposicions de la secció 4 (d) d'aquesta política de privadesa, tenint en compte de l'interès legítim que Applus+ ostenta poder continuar el negoci en cas d'operació societària.
  Quan Applus+, segons correspongui, tracti les dades personals sobre la base dels vostres interessos legítims, realitzarà una prova de ponderació (disponible a petició) amb la finalitat de garantir que sobre el nostre interès legítim no prevalguin els vostres interessos o els vostres drets i llibertats fonamentals.
 • (d) Tractarem les vostres dades personals per a les següents finalitats, sempre que hàgiu prestat el vostre consentiment previ:
  • Participació en sorteigs i promocions als quals us inscriviu.
  • Per a qualsevol altra finalitat de la qual us informem en el moment en què ens proporcioneu les vostres dades personals, sempre que ens hàgiu prestat el vostre consentiment previ per a cada tractament en particular.

Si us demanem el vostre consentiment per tractar les vostres dades personals, podreu revocar aquest consentiment en qualsevol moment posant-vos en contacte amb nosaltres mitjançant un correu electrònic a: rgpd.automotive@applus.com.

3. Quins drets teniu sobre les vostres dades personals?

Teniu certs drets en relació amb les vostres dades personals, sense perjudici del que disposa la legislació local. Aquests drets inclouen:

 • Saber com estem tractant les vostres dades personals i accedir a les dades personals que Applus+ o altres societats del grup empresarial tenen sobre vos, segons correspongui.
 • Sol·licitar la rectificació de dades personals inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les vostres dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per als objectius per als quals es van demanar, d'acord amb la legislació aplicable.
 • Limitar el tractament de les vostres dades personals sota determinades circumstàncies (en aquest cas, únicament tractarem les dades personals per a l'exercici i/o la defensa dels drets d'Applus+, segons correspongui).
 • Oposar-se al tractament de les vostres dades personals, tenint en compte determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular (en aquest cas, únicament tractarem les dades personals per raons legítimes imperatives o per a l'exercici i/o la defensa dels drets d'Applus+, segons correspongui). Això inclou el vostre dret a oposar-vos, en qualsevol moment i per motius relacionats amb la vostra situació particular, a que tractem les vostres dades personals sobre la base dels nostres interessos legítims o d'un tercer; en aquest cas, deixarem de tractar les vostres dades personals, excepte quan puguem basar-nos en raons legítimes per fer-ho.
 • Exercir el vostre dret a la portabilitat de les dades, que us permetrà rebre i reutilitzar les dades personals en un format electrònic utilitzable per als vostres propis objectius i per a diferents serveis sense impediment per utilitzar-les, inclosa la transmissió a un tercer.
 • Revocar, en qualsevol moment, el consentiment que hàgiu prestat en relació amb un tractament determinat.

Us recomanem que us poseu en contacte amb nosaltres per actualitzar o corregir la vostra informació personal quan aquesta canviï, o si les dades personals que tenim sobre vos són inexactes.

Applus+, segons correspongui, es compromet a protegir les vostres dades personals segons allò que exposa aquesta política de privadesa i en virtut de la legislació aplicable. Si voleu fer alguna consulta o sol·licitar informació addicional sobre com exercir els vostres drets, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a través del següent correu electrònic: rgpd.automotive@applus.com.

4. Com compartim les vostres dades personals i amb qui?

Applus+ compartirà les vostres dades personals amb tercers en les següents circumstàncies:

 • (a) Prestadors de serveis i socis comercials: permetrem que els nostres prestadors de serveis i socis comercials accedeixin a les vostres dades personals en el context dels serveis que ens proporcionen, com atenció al client (p. ex., enviaments de SMS o de correus electrònics), informàtics (p. ex., gestió de bases de dades o programaris), d'auditoria i relacionats amb acreditacions, així com serveis fiscals, d'assegurances o legals.
 • (b) Entitats del grup Applus+. Applus+ pot compartir les vostres dades personals amb altres companyies pertanyents al Grup Applus+ amb l’objectiu de dur a terme la gestió administrativa, la comunicació i la investigació interna. Podeu consultar un llistat d'entitats del Grup Applus+ a través de: applus.com/appluscompanies.
 • (c) Forces i cossos de seguretat, jutges i tribunals, entitats reguladores, autoritats governamentals o altres tercers competents. Podrem compartir les vostres dades personals amb aquests tercers quan sigui necessari per complir una obligació legal o reglamentària, o per protegir de qualsevol altra manera els nostres drets i els drets de tercers.
 • (d) Compradors d'actius i de fusió. Compartirem les vostres dades personals amb qualsevol tercer que compri, o al qual transferim la totalitat o quasi la totalitat dels nostres actius i negocis, o amb els tercers amb els quals duem a terme una fusió, consolidació, integració o reestructuració similar. En cas que es produeixi aquesta venda o transferència, emprarem tots els esforços raonables per garantir que l'entitat a la qual transferim les vostres dades personals els tracti de manera consistent amb aquesta política de privadesa.

5. Com protegim les vostres dades personals?

Implementem mesures tècniques i organitzatives per garantir un nivell de seguretat adequat al risc per a les dades personals tractades. L’objectiu d’aquestes mesures és garantir la integritat contínua i la confidencialitat de les dades personals. Avaluem aquestes mesures periòdicament per tal de garantir la seguretat del tractament.

6. Durant quant de temps conservem les vostres dades personals?

Conservarem les vostres dades personals mentre mantinguem una relació amb vos i durant un període de cinc (5) anys a partir d'aquest moment. Únicament conservarem les vostres dades personals quan hagi transcorregut aquest període si estem obligats a fer-ho en compliment de la llei, o si hi ha reclamacions o queixes pendents que requereixin raonablement la conservació de les vostres dades personals.

En el cas que la finalitat del tractament sigui participar en sorteigs o promocions similars, el període de conservació es limitarà al temps que transcorri des de la inscripció al sorteig i/o a la promoció específica, fins un (1) any després de la celebració i la conclusió d'aquests.

7. Poseu-vos en contacte amb nosaltres

Applus+ és el responsable del tractament de dades en relació amb les dades personals que recollim i tractem.

Si teniu preguntes o dubtes sobre el tractament de les vostres dades personals, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de: rgpd.automotive@applus.com.

Estem compromesos a col·laborar amb vostè per obtenir una resolució justa sobre qualsevol reclamació o dubte relacionat amb la privadesa. No obstant això, si considereu que no us hem pogut ajudar amb la vostra reclamació o dubte, tindreu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del seu lloc web www.aepd.es.

8. Canvis a aquesta política de privadesa

Teniu dret a sol·licitar una còpia d'aquesta política de privadesa utilitzant les dades de contacte indicades anteriorment. Aquesta política de privadesa està subjecta a canvis, segons es consideri necessari de tant en tant.

Si modifiquem aquesta política de privadesa, us notificarem els canvis en aquells casos en què els canvis a la política de privadesa tinguin un impacte fonamental en la naturalesa del tractament; si, d'alguna altra manera, tenen un impacte substancial sobre vos, us ho notificarem amb suficient antelació perquè tingueu l'oportunitat d'exercir els vostres drets (per exemple, per oposar-vos al tractament).

Així mateix, i en la mesura que Applus+ es basi en el consentiment per dur a terme qualsevol de les seves activitats de tractament, ens assegurarem de sol·licitar el vostre consentiment quan els canvis esmentats anteriorment puguin tenir un impacte substancial sobre el tractament en qüestió, abans que aquests canvis es facin efectius.

 

27 DE MARÇ DEL 2023

 
Carregant la informació...