PRIBATUTASUN-POLITIKA

Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa

Applus+ bezeroen atariaren pribatutasun-politika


Tratamenduaren arduraduna

APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, S.L.U. (“Applus+”)

Sozietatearen helbidea: Parque Empresarial Las Mercedes, Calle Campezo Nº1, Edificio 3, 28022 Madrid.

IFK:B.-81.041.444.

 

Xedeak

(a) Bezeroen atariaren kudeaketa.

(b) Agintari arautzaileekin eta segurtasun-gorputzekin lankidetza.

(c) Eskainitako zerbitzuaren asebetetze-maila kudeatzea, posta elektroniko bidez inkestak eginda.

(d) Noizean behingo Bide-segurtasunaren aholkuak, IAT promozioak eta deskontuak eta/edo produktu eta zerbitzu propioei buruzko komunikazio komertzialak posta elektroniko, SMS, MMS edo istanteko mezularitza (adibidez, WhatsApp) edo beste bitarteko elektroniko parekideen bidez.

(e) Iradokizunen, kontsulten eta/edo erreklamazioen kudeaketa.

(f) Izena emandako zozketetan eta promozioetan parte hartzea.

 

Eskubideak

Besteak beste, datu pertsonalak atzitzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko, datu pertsonalak tratatzeari uko egiteko eta zure onespenean atzera egiteko eskubideak.

Eskubide horiek gauzatzeko, mezu elektroniko bat idatzi beharko da helbide honetara rgpd,automotive@applus.com.


Pribatutasun-politika honek Applus+ enpresak zure Datu pertsonalak biltzen eta tratatzen dituen modua azaltzen du, baita informazio hori nola erabili eta babesten dugun eta datu horiekin lotuta zein eskubide dituzun ere.

Applus+ enpresak Tratamenduaren arduradun gisa bildu eta tratatuko ditu datu pertsonal horiek. Zu Applus+ enpresarekin (“Gurekin”) harremanetan jar zaitezke Politika honen 7. atalean adierazten diren gaitutako kanalen bidez.

Pribatutasun-politika hau, Bezeroen atariarekin lotuta, zuri buruz biltzen ditugun datu pertsonal guztiei aplikatzen zaie. Kontuan izan kontratua hitzartu duzun Applus+ taldearen dagokion erakundeak jardungo duela Tratamenduaren arduradun gisa kontratu-harreman hori garatzeko (aldez aurretik jakinaraziko dena).

"Datu pertsonalak" identifikatutako edo identifika daitekeen pertsona fisiko (“interesduna”) bati buruzko informazio guztiak esan nahi du; pertsona fisiko identifikagarri gisa hartuko da, zuzenean edo zeharka, identifikatzaile zehatz baten bidez identifika daitekeen oro, adibidez, izen, identifikazio-zenbaki, sareko identifikatzaile edo pertsona horren nortasun fisiko, kultural edo sozial bateko elementu bat edo gehiago.

1. Zein Datu pertsonal biltzen dugu?

Hainbat iturritako Datu pertsonalak biltzen ditugu, besteak beste, Bezeroan atarian sartzean edo bertan erregistratuta, Gurekin harremanetan jartzean zuzenean ematen diguzun datuak.

Kontuan izan balitekeela datua batzuk derrigorrez bildu behar izatea, legeek ahal eskatzen dutelako, edo zurekin hitzartu dugun kontratu-harremanaren ondorioz. Informazio hori ematen ez bada, baliteke betebehar horiek ez betetzea edo atzerapenez betetzea ekartzea. Zure datu pertsonalak biltzean datu horiek ematea derrigorrezkoa ote den jakinaraziko dizugu, baita datu horiek ez emateak dituen ondorioak ere.

1.1. Zuzenean ematen dizkiguzun Datu pertsonalak

Zuri buruz zuzenean bilduko ditugun Datu pertsonalen kategoriak dira:

 • (a) Identifikazio-xehetasunak: izen-abizenak; IFZ.
 • (b) Harremanetarako datuak: helbidea, udalerria, posta-kodea, autonomia-erkidegoa, telefono-zenbakia, helbide elektronikoa eta probintzia.
 • (c) Beste datu batzuk: ibilgailuaren matrikula.

1.2. Ematen dizkiguzun hirugarrenen Datu pertsonalak

Applus+ enpresari datu pertsonalak (adibidez, harremanetarako informazioa eta/edo ibilgailuaren matrikula edo hirugarrenei buruzko beste edozein datu) ematen dizkiozunean, zure ardura izango da dituzten eskubideei buruzko informazioa eman eta haien berariazko onespena lortzea, onespen hori beharrezkoa denean, datu pertsonalak tratatzeko (balizko lagapenak barne), datuen babeserako tokiko legeen arabera, Politika honetan zehazten den moduan.

2. Nola eta zein oinarrirekin tratatzen ditugu zure Datu pertsonalak?

Zuri buruz biltzen ditugun Datu pertsonalak jarraian azaltzen diren xedeetarako eta legitimazio-oinarriekin erabiltzen eta tratatzen ditugu:

 • (a) Zurekin dugun kontratu-harremana betetzeko xedez tratatuko ditugu zure datu pertsonalak, eta Bezeroen ataria kudeatu ahal izateko, erregistratzea erabakitzen baduzu. Bezeroen atari horretan zure ibilgailuaren historia emango dizugu, zure IAT estazioarekin harremanetan jarri ahal izango zaitugu aurretiazko hitzordua eskatu nahi izanez gero, eta Bezeroen atariko beste zerbitzu batzuk ere eman ahal izango dizkizugu.
 • (b) Era berean, Datu pertsonalak tratatuko ditugu, Applus+ enpresak bete behar dituen legezko betebeharrak betetzeko maila optimoa bermatzeko, baita, behar denean, agintari arautzaileekin eta segurtasun-gorputzekin lankidetzan jarduteko ere, Pribatutasun-politika honetako 4. atalean zehazten denari jarraikiz:
  • Eskumena duten agintari eta/edo erakundeek egindako eskaerei erantzuteko, zure datu pertsonalak, bai eta beste edozein informazio osagarriak ere, jakinarazteko, indarrean den legedian zehazten denari jarraikiz, edo segurtasun-gorputzeko agenteek bere funtzioak betez eskatuta.
 • (c) Zure datu pertsonalak jarraian azaltzen diren interes legitimoetan oinarrituta tratatuko ditugu, xede hauetarako:
  • Bide-segurtasunaren aholkuak, IAT promozioak eta deskontuak eta/edo Applus+ enpresak eskainitako produktu eta zerbitzu propioei buruzko komunikazio komertzialak bidaltzeko, Applus+ enpresaren tratamenduaren interes legitimoa edo komunikazio komertzialak igortzeari aplikagarri zaion araudia, horiek bidaltzeko bitarteko horiek erabiliz gero, baldin eta Datu pertsonalak biltzeko unean edo komunikazio komertzial zehatz batean bitarteko hori erabiltzea ukatzen ez baduzu.
  • Zure iradokizunak, kontsultak edo erreklamazioa ebazteko, enpresa-jarduera modu arduratsuan gauzatzeko eta interesdunen eskaerei erantzuteko Applus+ enpresak duen interes legitimoa kontuan hartuta.
  • Kalitatea kontrolatzeko asmoz, posta elektroniko bidez inkestak bidaltzeko, negozioa hobetzeko arloak ezagutu eta interesdunei zerbitzu hobea eman ahal izateko Applus+ enpresak duen interes legitimoa kontuan hartuta.
  • Pribatutasun-politika honetako 4. atalean aipatzen denaren arabera, besteak beste, Datu pertsonalak tratatzen dituzten gure langileei, agenteei, bazkide komertzialei eta Applus+ taldeko beste edozein enpresari jakinarazteko, zeinek Pribatutasun-politika honetan azaldutako xedeetarako tratatuko dituzten Pribatutasun-politikak, enpresa-jarduera modu arduratsuan gauzatzeko Applus+ enpresak duen interes legitimoa kontuan hartuta.
  • Arrisku-ebaluazioak egin eta iruzurra prebenitzeko, enpresa-jarduera modu arduratsuan gauzatzeko Applus+ enpresak duen interes legitimoa kontuan hartuta.
  • Hirugarrenei edozein komunikazio egiteko, enpresa-berregituraketako eragiketen testuinguruan, due dilligence prozesuetan jakinarazpen horiek beharrezkoak direnean, Pribatutasun-politika honetako 4 (d) atalean zehazten denari jarraikiz, sozietate-eragiketaren kasuan negozioarekin jarraitzeko Applus+ enpresak duen interes legitimoa kontuan hartuta.
  Kasuaren arabera, Applus+ enpresak bere interes legitimoen arabera tratatzen dituenean Datu pertsonalak, ponderazio-test bat (eskuragarri eskatuz gero) egingo du zure interes edo eskubideen eta oinarrizko askatasunen gainetik gure interes legitimoak gailen ez daitezen.
 • (d) Zure datu pertsonalak xede hauetarako tratatuko ditugu, aldez aurretik tratamendu hori egiteko onespena eman badiguzu:
  • Izena emandako zozketetan eta promozioetan parte hartzea.
  • Zure datu pertsonalak emateko unean jakinarazten zaizun beste edozein xedetarako, tratamendu zehatz bakoitzerako aldez aurretik zure onespena eman badiguzu.

Datu pertsonalak tratatzeko zure onespena eskatzen badizugu, onespen horretan noiznahi atzera egin ahal izango duzu mezu elektroniko bat bidalita helbide honetara: rgpd.automotive@applus.com.

3. Zein eskubide dituzu zure Datu pertsonalei buruz?

Datu pertsonalei buruzko eskubide batzuk dituzu, tokiko legerian xedatzen denari kalterik egin gabe. Eskubide horiek barne dituzte:

 • Zure Datu pertsonalak nola tratatzen ari garen jakitea eta Applus+ eta bere taldeko beste sozietate batzuk zuri buruz dituzten datuak atzitzea, kasuaren arabera.
 • Datu pertsonal okerrak edo osatu gabe daudenak zuzentzeko eskatzea.
 • Zure datu pertsonalak ezabatzeko eskatzea, bildu ziren xederako beharrezkoak ez direnean, aplikagarri den legediaren arabera.
 • Egoera batzuetan, Datu pertsonalen tratamendua mugatzea (kasu horietan Applus+ enpresaren eskubideak gauzatzeko eta/edo defendatzeko soilik erabiliko ditugu Datu pertsonalak, kasuaren arabera).
 • Egoera batzuk kontuan hartuta eta egoera jakin bati lotutako arrazoiengatik Datu pertsonalen tratamenduari uko egitea mugatzea (kasu horietan, ezinbesteko legezko arrazoiengatik edo Applus+ enpresaren eskubideak gauzatzeko eta/edo defendatzeko soilik erabiliko ditugu Datu pertsonalak, kasuaren arabera). Eskubide horrek barne du, egoera jakin batekin lotutako arrazoiengatik, edozein unetan zure Datu pertsonalak tratatzeari uko egiteko duzun eskubidea gure edo hirugarren baten interes legitimoen gainetik. Kasu horretan, zure Datu pertsonalak tratatzeari utziko diogu, datu horiek tratatzeko arrazoi legitimoak dauzkagunean izan ezik.
 • Datuak eramateko eskubidea gauzatzea; horrela, Datu pertsonalak formatu elektroniko batean jaso eta berrerabili ahal izango dizugu zure xedeetarako eta hainbat zerbitzutarako, horiek erabiltzea eragotzi gabe, hirugarren bati transmititzea barne.
 • Tratamendu jakin bati emandako onespenean atzera egitea noiznahi.

Informazio pertsonala aldatzen denean, edo zuri buruz dauzkagun Datu pertsonalak zehatzak ez direnean, gurekin harremanetan jartzea gomendatzen dizugu, informazio hori eguneratu edo zuzentzeko.

Kasuaren arabera, Applus+ enpresak zure Datu pertsonalak babesteko konpromisoa hartzen du, Pribatutasun-politika honetan zehazten denari jarraikiz, eta aplikagarri den legediaren arabera. Kontsultaren bat egin edo zure eskubideak gauzatzeko moduari buruzko informazio osagarri bat eskatu nahi izanez gero, jarri gurrekin harremanetan helbide elektroniko honetan: rgpd.automotive@applus.com.

4. Nola partekatzen ditugu zure Datu pertsonalak? eta norekin?

Applus+ enpresak hirugarrenekin partekatuko ditu zure Datu pertsonalak egoera hauetan:

 • (a) Zerbitzu-hornitzaileak eta bazkide komertzialak: gure zerbitzu-hornitzaileek eta bazkide komertzialek zure Datua pertsonalak atzitzea onartuko dugu ematen dizkiguten zerbitzuen arabera, adibidez bezeroaren arreta (adibidez, SMS edo mezu elektronikoen bidezko bidalketak), zerbitzu informatikoak (adibidez, datu-baseen edo softwareen kudeaketa), auditoretzen zerbitzuak eta ziurtagiriekin lotutako zerbitzuak ematea, baita zerga-, aseguru- edo lege-zerbitzuak ere.
 • (b) Applus+ taldeko erakundeak. Applus+ enpresak zure datu pertsonalak Applus+ taldeko beste enpresa batzuekin parteka ditzake administrazio-kudeaketarako, salatzeko eta barne-ikerketako xedeetarako. Applus+ taldeko erakundeen zerrenda kontsultatzeko, joan webgune honetara: applus.com/appluscompanies.
 • (c) Segurtasun-indarrak eta -gorputzak, epaileak eta auzitegiak, erakunde arautzaileak, gobernu-agintariak edo eskumena duten beste hirugarren batzuk. Datu pertsonal horiek hirugarrenekin partek ditzakegu legezko edo araudizko betebehar bat bete behar denean, edo gure eskubide propioak edo hirugarrenen eskubideak beste modu batera babesteko.
 • (d) Aktiboen erosleak eta bat-egiteak. Zure datu pertsonalak gure aktibo eta negozio guztiak edo ia guztiak erosten dituen, edo aktibo edo negozioak transferitzen dizkiegun, edozein hirugarrenekin parteka ditzakegu, edo bat-egin, bateratu, integratu edo antzera berregituratzen garen beste horiekin. Salmenta edo transferentzia hori gertatuz gero, arrazoizko ahaleginak egingo ditugu zure Datu pertsonalak transferitzen ditugun entitateak gure Pribatutasun-politika honekin modu koherentean tratatzen dituela bermatzeko.

5. Nola babesten ditugu zure Datu pertsonalak?

Tratatuko Datu pertsonalen arriskura egokitutako segurtasun-maila bat bermatzeko neurri tekniko eta antolaketa-neurriak inplementatuko ditugu. Neurri horien helburua Datu pertsonalen etengabeko integritatea eta konfidentzialtasuna bermatzea izango da. Neurri horiek tarteka ebaluatzen ditugu, tratamenduaren segurtasuna bermatzeko.

6. Zenbat denboraz gordetzen ditugu zure Datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak zurekin harremana dugun bitartean gordeko ditugu eta une horretatik hasi eta bost (5) urteko epean. Denbora-tarte hori igaro eta gero, legea betetze aldera, gordetzera behartuta bagaude soilik gordeko ditugu Datu pertsonalak, edo Datu pertsonalak gordetzea eskatzen duten erreklamazioak edo kexak badaude.

Tratamenduaren xedea antzeko zozketetan edo promozioetan parte hartzea bada, zozketan eta/edo promozio jakin horretan izen ematen denetik hasi eta zozketa eta/edo promozio hori egin eta amaitu eta urtebetera (1) arte mugatuko da datuak gordetzeko epea.

7. Jarri harremanetan gurekin

Applus+ da biltzen eta tratatzen ditugun Datu pertsonalekin lotutako datuen tratamenduaren arduraduna.

Datu pertsonalei buruzko galderarik edo zalantzarik izanez gero, jarri harremanetan gurekin helbide honen bidez: rgpd.automotive@applus.com.

Zurekin lankidetzan aritzeko konpromisoa hartu dugu, pribatutasunarekin lotutako erreklamaziorik edo zalantzarik izanez gero, bidezko ebazpen bat lortzeko. Alabaina, erreklamazio edo zalantza batekin lagundu ez dizugula uste baduzu, erreklamazio bat aurkeztu ahal izango duzu Datuen Babeserako Espainiako Agentziaren aurrean www.aepd.es helbidearen bidez.

8. Pribatutasun-politikari egindako aldaketak

Pribatutasun-politikaren kopia bat eskatzeko eskubidea daukazu, aurrez adierazi diren harremanetarako datuak erabiliz. Pribatutasun-politika honek aldaketak jasan ditzake, tarteka beharrezkotzat jotzen denean.

Pribatutasun-politika hau aldatzen badugu, tratamenduaren izaeran funtsezko eragina duten Pribatutasun-politikako aldaketen berri emango dizugu, edo beste modu batera zure egiten badizute, behar adina denborarekin jakinaraziko dizugu zure eskubideak gauzatu ahal izan ditzazun (adibidez, besteak beste, tratamenduari uko egitea).

Era berean, eta Applus+ enpresak tratamenduaren jarduerak gauzatzeko duen onespenean oinarritzen den heinean, onespena eskatzen dizugula ziurtatuko gara aurrez aipatutako aldaketa horiek dagokion tratamenduan eragin handia duenean, aldaketa horiek indarrean sartu aurretik.

 

2023EKO MARTXOAREN 27A

 
Informazioa kargatzen...